OSP BLEDZEW Ochotnicza Straż Pożarna BLEDZEW

JOT OSP BLEDZEW

 •  druh   WESOŁOWSKI  PIOTR           KIEROWCA , RATOWNIK  MEDYCZNY
 •  druh   SKOŁUDA  GRZEGORZ        DOWÓDCA , RATOWNIK  MEDYCZNY  
 •  druh   DARUL  ROBERT                 DOWÓDCA , RATOWNIK  MEDYCZNY
 •  druh   BARTKOWIAK  DARIUSZ     KIEROWCA , DOWÓDCA , RATOWNIK  MEDYCZNY
 •  druh   WINNICKI  GRZEGORZ       KIEROWCA , DOWÓDCA , RATOWNIK  MEDYCZNY 
 •  druh   DARUL  JACEK                    KIEROWCA , STRAŻAK-  RATOWNIK
 •  druh   KOWALSKI  ZBIGNIEW        KIEROWCA , DOWÓDCA
 •  druh   BUDZIAK  DAMIAN             STRAŻAK-  RATOWNIK
 •  druh   FORTUNIAK  BARTOSZ        STRAŻAK, RATOWNIK  MEDYCZNY
 •  druh   RUMAN  DAWID                 STRAŻAK-  RATOWNIK
 •  druhna KOZACZKA  MAGDALENA  STRAŻAK , RATOWNKI  MEDYCZNY 
 •  druhna  KUBICZ  KLAUDIA            STRAŻAK , RATOWNIK  MEDYCZNY
 •  druhna  NOWACKA  PAULINA        STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druhna  BARTKOWIAK  WERONIKA  STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  SZRAMSKI  RAFAŁ               STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  BARTKOWIAK  MARCIN        STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  PASEWICZ  PATRYK             STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  WINNICKI  KRZYSZTOF       STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  BUDZIAK HENRYK               STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  RUMAN JAKUB                    STRAŻAK-RATOWNIK
 •  druh  GAWLIK TOMASZ                KIEROWCA , STRAŻAK-RATOWNIK                                
 • druhna SMOLIŃSKA WERONIKA      STRAŻAK-RATOWNIK                                            
 •